Моля, имайте предвид, че се намирате във версия на сайта, която е само частично преведена на български език. Информацията, която ще намерите тук, не винаги е пълна и актуална. Моля, консултирайте се с английската версия, ако можете. Между другото, ако имате преводачески умения и искате да ни помогнете, пишете ни на info@end-of-speciesism.org.

Нашите искания

Границата между видовете не е и не може да бъде морална. Затова обществото ни трябва да еволюира и да включи животните в моралната ни сфера. По-долу ще намерите предложенията, които се стремят към тази цел.

Нов правен статут – Премахване на статута на собственост

Етологията доказва, че животните, различни от човека, изпитват емоции и са пълноправни индивиди. Обаче заради статута им на собственост те могат да бъдат купувани и продавани като стоки. От това следва, че най-незначителните интереси на собственика ще бъдат считани за по-важни от основните интереси на животното, което в крайна сметка остава само една собственост. Тази ситуация е несправедлива, защото останалите видове животни, както и хората, не са вещи и не трябва да бъдат считани за нечие имущество.

Абстрактни и изкуствени образувания като предприятията биват считани за субекти на правото, докато животните, различни от човека – реални и конкретни чувствителни същества с предпочитания, желания и своя собствена индивидуалност, – не се ползват от такъв статут. Затова е от съществено значение да се направи стъпка напред. Освен това интересите на останалите видове животни трябва да бъдат представлявани пред закона от дружества за защита на животните, прокурори, специализирани в правата на животните, или настойници на животните, различни от собствениците им.

Призоваваме парламентите и съдилищата да създадат и приложат нов правен статут на нечовешките животни, който да замени статута им на собственост и да ги признае за чувствителни същества, чиито интереси трябва да бъдат защитавани от закона.

Развиване на доброто отношение към животните, различни от човека, чрез образованието – Предотвратяване на видизма

Много страни вече полагат съвместни усилия, за да се справят със сексизма и расизма, и същото трябва да бъде сторено в случая с видизма. В това време на екологична криза от най-съществено значение е да се признае публично, че хората споделят планетата с други обитатели, които също са способни на емоции и заслужават уважение. Общоприетият морал на всички цивилизовани общества гласи, че не можем да извършваме насилие над други същества само защото те са различни от нас. И образоването на децата в училище да уважават живота на останалите видове животни просто би ги подготвило да приложат тази идея на практика.

Ние искаме предприемане на глобални информационни кампании за предотвратяване на видизма, за да се повиши уважението сред всички граждани към живота на останалите животни. Като част от това, искаме учебните заведения и съответните органи да включат час по уважение към останалите животни и предотвратяване на видизма в техните учебни програми.

Миролюбива хранителна култура – Прекратяване на риболова и затваряне на кланиците

Повечето животни, различни от човека, убивани в света, са убивани за храна: приблизително 64 милиарда сухоземни животни посрещат смъртта в кланици всяка година и около 1000 милиарда водни животни умират от задушаване в рибарски мрежи. В индустрията за яйца мъжките пиленца са смилани живи или са обгазявани, докато в млекопреработвателната индустрия кравите се отделят от телетата им и завършват в кланица, когато рентабилността на лактацията им намалее. Обаче повечето хора вярват, че е грешно да се убиват други животни, когато е ненужно, а съществуването на милиони вегетарианци и вегани сочи, че подобни практики не са необходими. Общоприетият морал осъжда насилието, кланиците обаче са най-красноречивият пример за обратното.

Крайно време е за нашите общества да сложат край на риболова и животновъдството и да преминат към миролюбива и растителна хранителна култура. Тя, в допълнение към уважението към останалите видове животни, е също и по-екологична и изразходва по-малко ресурси.

Ние искаме премахване на субсидиите за животновъдството, оказване на помощ за преориентиране на работниците от този сектор, въвеждане на пълноценни растителни менюта в обществените заведения и прекратяване на убийствата на животни за консумация.

За етични научни изследвания – Животните не са лабораторен материал

Всички осъзнаваме несправедливостта в „закона на най-силния“ и във факта някой да се възползва от слабостта на други, за да ги експлоатира или да извършва насилие над тях. Обаче точно това се прави в експериментите с животни, за да се тестват върху тях почистващи препарати, лекарства и дори оръжия. Във фундаменталните научни изследвания животните се използват само за да се задоволи интелектуалното любопитство на учените. Това поведение би било напълно неприемливо, ако жертвите бяха хора. Поставяйки се на мястото на използваните видове животни, осъзнаваме, че тези практики са също толкова неприемливи, когато жертвите са представители на друг вид. Нито един учен, който използва чувствителни същества в болезнени или стресиращи експерименти, не би позволил други да правят на него това, което той прави на животните.

Ние искаме прекратяване на използването на другите видове животни като „лабораторен материал“. Искаме също така значително да се увеличат публичните инвестиции в научни изследвания без използване на животни.

За зачитане на индивидите – Животните не са ресурс

Видизмът понякога ни е карал да си мислим, че няма проблем, когато индустриите изпускат отпадни маси във водни басейни и причиняват страдания на животните, живеещи в тях, стига това да не нарушава биоразнообразието в екосистемата и да не довежда до изчезването на някой вид. Въпреки това животните не са нито просто съставни части на екосистема, нито „естествен ресурс“, а, подобно на хората, имат личен интерес в избягването на болка и имат околна среда, която им позволява да се радват на живота си. Затова те са индивиди, чиито реални интереси трябва да бъдат зачитани, дори и да не принадлежат към застрашен вид. Хората не са единствените съзнателни обитатели на Земята. Затова трябва да спрем да пренебрегваме интересите на „дивите животни“ и да прогресираме към общество, което да се грижи за планетата си в интерес на всичките нейни съзнателни съобитатели.

Ние искаме за всяко решение, отнасящо се до околната среда, да се вземат под внимание интересите на съответните видове животни, в частност интересите им да разполагат с живота си и да благоденстват в подходяща за тях околна среда.